Jiří Kohout – chov tukanů a arassariů.

« Zpět na seznam článků

Jiří Kohout – chov tukanů a arassariů.

Když jsem navštívil tohoto chovatele naposledy, padla zmínka o výstavbě nových voliér s vnitřními zálety, které budou určeny pro plodožravé ptactvo. O tom, že to Jiří Kohout myslí vážně, jsem se mohl přesvědčit zanedlouho poté.

Jednoho dne jsem s několika přáteli podnikl cestu k zahraničnímu chovateli plodožravých holubů, který nám z odchovů svého a svých kolegů sestavil několik párů z rodu Ptilinopus. Jeden pár byl také určen pro Jirku Kohouta, takže při této příležitosti jsem měl možnost se s Jiřím opět setkat a prohlédnout si jeho nové chovatelské zařízení.

Chovatelské zařízeníChovatelské zařízení

Vybudované zařízení je z části dřevostavbou, vyzděno je jen několik pilířů a severní stěna záletu. Velkou měrou je na stavbě využit čtyř komorový polykarbonát, který je vsazen do dřevěných rámů, které jsou osazeny v nosné  konstrukci stavby. Střecha a strop záletů je z téhož materiálu, což bezesporu přispívá ke skvělému prosvětlení celého chovatelského zařízení, které je určeno mimo jiné i pro chov tukanů a arassariů.

Část krmné chodby s posezenímČást krmné chodby s posezením

Chovatelská esa Bedřich Gavenda (blíže k nám) a Miloslav Soušek, vpravo Jiří Kohout při svém výkladuChovatelská esa Bedřich Gavenda (blíže k nám) a Miloslav Soušek, vpravo Jiří Kohout při svém výkladu

Jiří Kohout má ve svém chovu zastoupeny dva druhy tukanů a arassariů. Jedná se o tukana krátkozobého (Ramphastos sulfuratus), tukana bělolícího (Ramphastos vitellinus).

Tukan fischerův (Ramphastos sulfuratus)Tukan fischerův (Ramphastos sulfuratus)

Ramphastos sulfuratusRamphastos sulfuratus

Tukan bělolící (Ramphastos vitellinus)Tukan bělolící (Ramphastos vitellinus)

Ramphastos vitellinusRamphastos vitellinus

Z arassariů se jedná o arassari zelené (Pteroglossus viridis) a arassari zlatolící (Selenidera culik). Pohlavní dimorfismus je u obou druhů  patrný. U samiček arasariů zelených je oblast krku a temene hlavy zbarvená do kaštanově hnědé, kdežto u samečků je zbarvení černé.

Pteroglossus viridis- arassari zelený samecPteroglossus viridis- arassari zelený samec

Pteroglossus viridis- arassari zelený samicePteroglossus viridis- arassari zelený samice

U arassariů zlatolících je zbarvení krku, hrudníku a břicha u samečka černé,  samičky jsou v těchto partiích zbarveny do šeda a zadní část krku mají kaštanově  hnědou.

Selenidera culik- arassari zlatolící samecSelenidera culik- arassari zlatolící samec

Selenidera culik- arassari zlatolící samiceSelenidera culik- arassari zlatolící samice

U arassariů zlatolících jsme zaznamenali velice pěkné chování u samečka, který nabízel samičce kousky ovoce a často  navštěvoval dutý kmen, kde podle tlukotu zřejmě upravoval hnízdní dutinu a lákal tímto samičku. Na což samička reagovala občasným nakouknutím do kmenu, zřejmě aby se podívala k jakým že  to změnám vlastně došlo. Velice ráda se nechala obskakovat samečkem, který by jí očividně nejraději snesl modré z nebe. Zkrátka na první pohled bylo zřejmé, že se jednalo o harmonizující pár. Ne jinak tomu bylo také v případě  arasariů zelených. Pozorovat oba druhy arassariů je velice zajímavé a především zábavné. Jsou to  zvědaví a komičtí ptáci, kteří nás neustále okukovali a studovali naši anatomii těla a neobávali se přiskočit až k pletivu, aby si nás mohli lépe prohlídnout. Netradiční vzhled tukanů, arasariů a jejich velice zajímavý projev musí zaujmout snad každého milovníka ptactva. U chovatele Jiřího Kohouta jsme měli možnost spatřit  pěknou kolekci ptáků a také velice zajímavě řešené chovatelské zařízení. Harmonizující páry u obou druhů arassariů, dávají předpoklad, že by mohl chovatel brzy docílit  odchovů. V případě arassari zelených by se jednalo o první odchov v ČR. Takže chovateli držíme palce.

S odstupem času, při sepisování tohoto článku, již Jiří Kohout dosáhl odchovu u arassariů zelených. Své zkušenosti s chovem a s následným odchovem těchto arassariů bude Jiří Kohout v brzké době  publikovat a nám nezbývá již nic jiného, než-li chovateli pogratulovat k prvnímu odchovu arassariů zelených v ČR.