Návštěva u chovatele Jiřího Kohouta.

« Zpět na seznam článků

Návštěva u chovatele Jiřího Kohouta.

Několik řádek o mé návštěvě u tohoto chovatele

Tohoto chovatele by jistě nebylo třeba dlouze představovat  papouškářům, jelikož právě papoušci jsou u něj nejvíce v chovu zastoupení a také drobotinářům bude zřejmě jasné, o koho se jedná. Už si ale nejsem tak jistý, zda si někdo jeho jméno spojuje s chovem hmyzo a plodožravého  ptactva, i když  to může být pouze můj dojem, jelikož jsem severomoravák a toliko chovatelů v okolí Plzně a Prahy až tak moc neznám. Ať je to tak, či onak, rozhodl jsem se o tomhle chovateli napsat pár řádků.

S tímto chovatelem jsem před nedávnem vedl rozhovor ohledně turak a slovo dalo slovo a já si u pana Kohouta  domluvil návštěvu. Návštěva byla dohodnuta na termín, který jsme si s chovatelem snad ani vhodněji zvolit nemohli. Počasí nám vyšlo velice pěkné a v  tento den se konaly (pokud já vím) pouze dvě významné návštěvy. Jednou z nich byla právě ta má k panu Kohoutovi, kterou jsem absolvoval společně s mou ženou a tou druhou pak byla návštěva, která tu mou svým významem mírně zastínila, a to návštěva papeže Benedikta šestnáctého, který byl v době mé cesty již očekáván na pražském letišti. Bydliště chovatele se nachází přibližně na půl cesty po dálnici mezi Prahou a Plzní, kde nám po sjetí z dálnice postačilo ujetí cca 4 km, abychom se ocitli na Šípkové ulici, kde jsme odstavili vozidlo u novostavby  pana Kohouta  a již při vysednutí z vozu nám bylo podle štěbetání  ptáků  jasné, že se jedná o jeho dům. Společně s chovatelem jsme ihned začali s prohlídkou jeho chovatelského zařízení,  které zabíralo dvě strany po obvodu jeho zahrady, ta třetí je v plánu výstavby  v blízké době. Jedna  strana voliér  byla tvořena zděným záletem s obslužnou chodbou a předsíňkou, která slouží jako přípravna krmiva,  kde jsou také umístěné bednové klece s drobnými ptáky.

Vchod do záletu s krmnou chodbou je skryt za vysokou travinouVchod do záletu s krmnou chodbou je skryt za vysokou travinou

Vstoupili jsme do krmné chodby, kde jsem měl možnost vidět  zálety s mnoha papoušky. Vnitřní  zálety byly zhotoveny z železné konstrukce, která  byla potažena silným pletivem, aby odolal mohutným zobanům papoušků.  Mezi  jednotlivými zálety bylo pletivo dvojité a tímto pletivem byl také opatřen  strop,  aby zřejmě nedošlo k proštípání a případnému úniku přes světlíky, které byly vyrobeny z polykarbonátu.  Podlaha v záletech byla taktéž z pletiva a ta byla osazena cca 60 cm nad zemí, takže se u chovatele vlastně jednalo o chov na roštech.

Jelikož píši na webové stránky  hmyzo a plodožravého ptactva, tak  se papouškům budu věnovat pouze okrajově a  vložím jen pár fotek těchto krasavců.

Minuli  jsme mnoho záletů s papoušky než jsme uviděli  něco z jiného soudku, a to z toho našeho.

Bezesporu zcela jiné chování a projev oproti papouškům  nám předvedla  velice zvědavá sojka, která měla evidentně obavy z mé přítomnosti,  ale na druhou stranu  byla natolik zvědavá, že vždy jakmile  odlétla do bezpečí  prostoru venkovní  voliéry,  tak okamžitě musela zase dovnitř, aby ji snad něco neuniklo, a to vše doprovázela hlasitým projevem, který  se mi jevil,  jako že mě pěkně hubuje a říká něco v tom významu, že bych už mohl také vypadnout.

sojka běloocasá (Cyanocorax mystacalis)sojka běloocasá (Cyanocorax mystacalis)

Všiměte si samečka v pozadí, který je v úplném  klidu, má vše pod kontrolou  a je nad věcí a zřejmě se také sám diví té  hysterické scéně  své ženy, paní Sojkové. Podstatně klidnější chování bylo pozorováno u osadníka  dalšího záletu a to kardinála černokrkého.

Kardinál černobrvý (černokrký) - Paroaria gularisKardinál černobrvý (černokrký) - Paroaria gularis

Kardinál malý (Lophospingus pusillus)Kardinál malý (Lophospingus pusillus)

U chovatele jsem zahlédl také kardinály zelené, červené a šedé. Dále  jsme postoupili do další místnosti po několika schodech,  kde  jsem došel k jádru věci, mé návštěvy, a to k turakům.  Naproti  schodům  jsem zahlédl krasku červenozobou, která obývala stejnou místnost s několika zálety s turakem bělolícím, černozobým, turakem zelenochocholatým, červenokorunkatým a turakem fischerovým.

Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)

Všude byla také přítomna  tzv. drobotina o které se záměrně nezmiňuji, jelikož bych se do toho již  zřejmě zamotal. Tímto byla naše prohlídka vnitřního záletu ukončena  a tak jsme se přesunuli k venkovním voliérám.

Po pravé straně se nachází řada voliér a po levé straně je stavení chovatelePo pravé straně se nachází řada voliér a po levé straně je stavení chovatele

Po pravé straně se nachází řada voliér ve kterých byl pěkný  pohled na krasky , kardinály, timálie čínské, droboť, leskoptve tříbarvé s turaky.

Kardinál šedý Paroaria coronataKardinál šedý Paroaria coronata

Pan Kohout vlastní kolekci pěti druhů turaků a právě tato skupina ptáků mě u chovatele zajímala nejvíce. V úvodě jsem se zmínil, že majitel plánuje výstavbu dalších voliér, které budou určeny právě pro chov turak, takže bude jistě v budoucnu návštěva u tohoto chovatele zajímavá, jelikož má velice slušně k chovu turaků našlápnuto.
 
Turako červenokorunkatý (Tauraco erythrolophus)Turako červenokorunkatý (Tauraco erythrolophus)

S chovatelem se po prohlídce jeho chovatelského zařízení  velice příjemně povídalo na terase jeho domu v poloze sedící u (pro mne již nezbytné) kávy a nutno podotknout, že z tohoto místa má pan Jiří  až nebezpečně krásný výhled na své voliéry. Při pohledu na ně mi nedělalo žádný problém si domyslet onu další řadu majitelem naplánovaných voliér. Pohled z domu na voliéry, které jsou vystavěny, jak naproti, tak i po pravé a levé straně je výsadou  jen některých chovatelů, mezi které se má maličkost neřadí. Na tyto možnosti zkrátka nedosáhnu, ostatně je to asi problém všech chovatelů, kteří se potýkají s prostorovými potížemi.

Pohled na voliéry z terasy domu. Pravá strana je v plánu výstavbyPohled na voliéry z terasy domu. Pravá strana je v plánu výstavby

Turako chocholatý (Tauraco persa persa)Turako chocholatý (Tauraco persa persa)

1,1 turako chocholatý (Tauraco persa persa)1,1 turako chocholatý (Tauraco persa persa)

Nastal čas na podání ruky a rozloučení s chovatelem, kterého jsem velice rád poznal. Má mírová, poznávací mise byla úspěšná a já se musel již vydat z ulice Šípkové směrem ke svému vzdálenému domovu. Byl to pro mne velice příjemně strávený sobotní  den, kdy jsem měl možnost se osobně seznámit s jedním z dalších nadšených chovatelů hmyzo a plodožravých ptáků.

Turako černozobý (Tauraco schuettii)Turako černozobý (Tauraco schuettii)

Rád bych poděkoval panu Jiřímu Kohoutovi, že mi umožnil prohlídku svého chov. zařízení a přeji mu hodně úspěchů a to nejen chovatelských.

Turako Fischerův (Tauraco fischeri)Turako Fischerův (Tauraco fischeri)

V pondělí jsem procházel fotky pořízené z návštěvy  Jiřího Kohouta a musím Vám tu napráskat, že jej v pondělí  také navštívil  Míla Stehlík, který  je znám především  jako chovatel bažantů. Tento chovatel se před nějakým časem infikoval  (stejně jako já)  u chovatele Čestmíra Drozdka nemocí zvanou “Tauracoza“ a to i přes to, že v chovu pana Čestmíra vládne dokonalá zoohygiena, zkrátka zřejmě nějaké selhání imunitního systému, nebo něco takového. Hrozné, zatím na to nejsou léky. Důvodem jeho návštěvy bylo také mimo jiné  podrobné shlédnutí  původce jeho infekce, takže oněch pěti druhů turaků. A když už jsem se tak pěkně rozpráskal, tak tu ještě na něj prásknu, že  jeden pár turaků už má Míla nějakou tu dobu doma. Strašné to infekční onemocnění.

1,1 turako Fischeri (Tauraco fischeri)1,1 turako Fischeri (Tauraco fischeri)

Co dodat na závěr? Chov turaků se v České republice očividně rozrůstá a turakové si u našich chovatelů získávají stále větší oblibu a již nyní je možno v našich chovech vidět druhy, které jsme ještě před nedávnem mohli spatřit pouze  na fotkách, nebo u zahraničních chovatelů.

Zájemce o chov těchto krasavců může využít současnou zahraniční nabídku odchovů od mnoha druhů, ale pokud si počkáme, tak právě  taková jména, jako - J.Kohout, Č.Drozdek, V.Novák, M.Stehlík, A.Bura, J.Nový, V.Pekárek, Z.Krlín a jim podobní nadšení chovatelé plodožravých, jsou zárukou toho, že se již odchovy různých druhů pomalu objevují, a je také značně velká pravděpodobnost, že se v brzké době budou objevovat častěji.

Rozhodnutí je na Vás, dámy a pánové. Šťastnou ruku při výběru.