VII. členská schůze

« Zpět na seznam článků

VII. členská schůze

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Na podzim roku 2020 nás, samozřejmě jako všechny, postihla další vlna pandemie COVID-19, a poprvé se tudíž nemohla uskutečnit naše pravidelná a oblíbená výroční schůze. S obavami jsme proto sledovali poslední část roku 2021, kdy jsme chtěli navštívit prostory Zoo Hluboká. Naštěstí vše probíhalo v náš prospěch, a tak jsme mohli 22. října vyrazit. Nasedli jsme do auta Martina Hlásenského a jeli pro Zdeňka Gajdoše. U něj nás čekaly první perly našeho setkání, a to krásní jedinci krasek loveckých (Cissa chinensis) a krasek žlutobřichých (Cissa hypoleuca). Poté jsme vyrazili do zlínské zoo pro Vaška Štrauba, kterému patří obrovský dík za to, že nám přístup do Zoo Hluboká a jejich objektů zařídil. Po jeho nasednutí jsme již nabrali přímý směr Hluboká nad Vltavou. K večeru jsme dorazili do zajímavého Apartmánu V Podskalí. Zde nás již přivítala řada kmenových členů spolku, kteří sem dorazili z různých koutů České republiky (Slovensko přijelo o maličko později :)). Jak večer postupoval, sjíždělo se nás více a krom vyměňování zkušeností z uplynulé sezóny gradovala také nálada. Samozřejmě k lepšímu. Jirka Glatt dokonce od Zdeňka Gajdoše dostal ocenění (viz foto) za služby, které Zdeňkovi a pár vyvoleným poskytl v předchozím roce (podobné oceněné dostal poté ráno i Mirek Fess). Kdy šli na kutě poslední z nás, nemám samozřejmě tušení, nicméně ráno bylo vše v pořádku. U snídaně nás překvapil číšník, který byl řekněme svérázný, nicméně v tom dobrém slova smyslu.

Poté jsme se už konečně přesunuli k Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou. Zde na nás čekala poslední hrstka účastníků. Osobně jsem v této „malé“ zoo nikdy nebyl, a tak jsem byl velice zvědavý. Nejprve jsme se rozdělili do několika skupinek a zoo si sami prošli. Zde myslím nic konkrétního příliš popisovat nemusím. Rozhodně však chvála nelhala a expozice byly moderní a krásně přírodně provedené. Zajímavá byla například expozice „Jezevčí skály“, tropický „pavilon Matamata“ či unikátní expozice mravenců a termitů v zadní části vzdělávacího centra. Krásné a zajímavé bylo i napojení zoo a jejich expozic na Munický rybník, jež tvořilo severního hranici zoo. Po obědě jsme se všichni přes zázemní prostory přesunuli do výukového centra, kde jsme nejprve shrnuli rok 2020. Poté následovaly tři přednášky. Jako první jsem se přihlásil já a pokusil se představit pozitivní i negativní zkušenosti z kombinovaného chovu různých ptačích taxonů, které jsem nasbíral po dobu trvání mého koníčku. Další v pořadí byl Vašek Štraub, který představil zkušenosti s chovem a odchovem dvojzoborožců indických (Buceros bicornis) v Zoo Zlín a jako poslední si vzal slovo Vojta Trhoň, který nás seznámil se svými zážitky a „úlovky“ při návštěvě Kostariky v únoru 2020.

Zoo Hluboká i celá akce mne, a věřím, že nejenom mě, příjemně nabudila chovatelskou energií. Chci tedy poděkovat nejen přednášejícím, ale všem zúčastněným za krásně a smysluplně strávený čas a již se samozřejmě těším na setkání v roce 2022!

Adam Bura