Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)

Kraska červenozobá

Urocissa erythrorhyncha

Adam Bura
8780 zobrazení
Kraska červenozobá

Kraska červenozobá (latinsky Urocissa erythrorhyncha) je krkavcovitý pták velikosti evropské straky obecné, ale ocas tohoto druhu je výrazně delší. V češtině i odborném pojmenování ji nazýváme červenozobou (červené jsou i nohy a kroužek okolo očí), ale sytost zbarvení může být u některých jedinců slabší, až po žlutou. 

Kraska červenozobá obývá širokou oblast, od západních svahů Himalájí, východně až po Čínu a Vietnam. Preferuje stálezelené lesy v kopcovitých nebo horských oblastech. Často ale obývá také otevřené borovicové lesy. 

Potravu si hledá na kraska stromech i na zemi. Kraska červenozobá se živí, stejně jako jiní krkavcovití, širokou škálou potravy - bezobratlí, malí obratlovci, vejce, plody a některá semena. Často vybírá ptačí hnízda, z nichž požírá zmíněná vejce, ale i holata. 

Tento druh hnízdí na stromech a velkých keřích v relativně mělkém hnízdě.

V poslední době jsou krasky velice oblíbené i u soukromých chovatelů. Jejich držení nečiní žádné větší potíže, odchovy jsou ovšem obtížnější, a nebývají zrovna časté. Vzhledem k potravním návykům není vhodná pro společné voliéry, ale například v Zoo Ostrava ji najdeme i ve společné voliéře s menšími ptačími druhy.