Toko strakatý (Tockus fasciatus)

Toko strakatý

Tockus fasciatus

Adam Bura
7198 zobrazení
Toko strakatý

Toko strakatý patří mezi běžně hnízdící druhy většiny rovníkové Afriky. Vyskytuje se od Gambie, do západní Ugandy a severní Angoly.

Toko strakatý obývá především lesní biotopy. Samice snáší do stromové dutiny maximálně čtyři vejce. Vstupní otvor dutiny je jako u většiny zoborožců zazděn po celou dobu hnízdění.

Jedná se o velký druh ptáka. Jeho délka je v dospělosti kolem 54 centimetrů. Opeření tohoto ptáka je převážně černé. Břicho a vrchní strana ocasu jsou bělavé. Dlouhý zobák je černožlutý se středně velkou přilbicí. Pohlaví jsou si podobná, ale samice mají menší přilbici. Juvenilní ptáci jsou matnější, mají menší zobák, a také žádnou přilbici. Let tohoto druhu je vlnovitý.

Toko strakatý je typický všežravec, a živí se plody a hmyzem. Krmí se převážně na stromech, a je lákán především olejovými palmami rodu Elaeis.

Tento nápadný a společenský druh oznamuje svou přítomnost především pískavým pii-pii-pii-pii.

Toko strakatý náleží do čeledi zoborožcovití (Bucerotidae) - čeleď ptáků z řádu srostloprstých. Mají veliký, ale velmi lehký zobák. Známo 45 druhů. Žijí v tropech Afriky, Asie a Austrálie. Živí se menšími živočichy a plody. Při hnízdění samec zazdívá samici v dutině stromu a štěrbinou jí podává potravu.