Vousák černoskvrnný (Capito niger)

Vousák černoskvrnný

Capito niger

Adam Bura
2192 zobrazení
Vousák černoskvrnný

Vousák černoskvrnný (Capito niger) je v současnosti jediný jihoamerický vousák chovaný v ČR. Najdeme jej v Kolumbii, Peru, Brazíli, Guyaně, Francouzské Guyaně, Surinamu a Venezueli. Západní hranicí jeho výskytu je východní Venezuela (převážně její pohraniční oblasti) a jižní hranicí pak brazilský stát Roraima, kde se vyskytuje pouze na východním přehu severně tekoucí řeky Branco. Obecně se vyskytuje pouze na sever od Amazonky. V Brazílii se vyskytuje v severovýchodním povodí Amazonky, ve státech Roraima, Pará a Amapá. Obývá tak jeden velký region s centrem na Guyanské vysočině a severovýchodním amazonském povodí.

Jeho životním prostředím jsou subtropické a tropické nížinné deštné lesy, suché lesy, horské lesy, okraje lesů, zahrady, subtropické a tropické močály, ovocné sady, plantáže, ale také těžbou silně poškozené lesy. Dříve byl jako jeho poddruh uváděn vousák zlatistý (Capito auratus) z jižního a západního povodí Amazonky. V současnosti je ale v.černoskvrný brán jako monotypický druh. Jiné prameny však uvádí až 9 poddruhů. Jsou jimi:

  1. C.n.aurantiicinctus
  2. C.n.niger
  3. C.n.punctatus
  4. C.n.nitidior
  5. C.n.hypochondriacus
  6. C.n.auratus
  7. C.n.amazonicus
  8. C.n.orosae
  9. C.n.insperatus

Některé prameny uvádí však až 15 poddruhů, což značí, že jeho taxonomie není doposud dobře zmapována.

Pohybuje se většinou v párech nebo samotářsky. Vousák černoskvrnný obývá především koruny stromů, občas sestupuje do nižších pater lesa. Příležitostně se přímíchává do hejn lejsků, klouzálků, pipulek a tangar. Při krmení, prohledávání listoví, lišejníků a staré kůry předvádí typické akrobatické dovednosti, často na koncích tenkých větviček.

Živí se hmyzem a plody mnoha druhů, 80% potravy však tvoří právě plody a olejnatá semena. Velké plody a tvrdý hmyz je schopen držet nohou a zobákem pak trhat na kusy.

Obě pohlaví hloubí dutiny, do kterých pak samice snáší 3-4 bílá vejce. Ta jsou inkubována oběma rodiči, délka inkubace je však neznámá. Mláďata vylétají z dutiny ve věku 34 dní,  a přibližně dalších 23 dnů jsou krmena rodiči.

V ČR je vousák černoskvrnný v současnosti chován pouze u soukromých chovatelů.