2. členská schůze SCHHAPP

« Zpět na seznam článků

2. členská schůze SCHHAPP

Rok se s rokem sešel a je za námi 2. členská schůze Spolku chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva.  Dovolte mi tedy krátké shrnutí této úspěšné akce.

V loňském roce Zdeněk Gajdoš zajistil konání první členské schůze, která se konala v rámci 5. výročí existence našeho spolku. Všichni účastníci byli maximálně spokojeni, proto bylo jisté, že i v letošním roce je nutné podobnou akci uspořádat.

V roce 2008 se v Zoo Dvůr Králové konal, taktéž velice úspěšný, seminář „Nové metody v chovu exotického ptactva“, na kterém se i z velké části řešil právě chov měkkožravých ptáků. Seminář měl opravdu veliký ohlas, proto mnoho chovatelů včetně mne volalo po jeho pokračování, avšak bezúspěšně.  Za minulého vedení zoo, jsem osobně navrhoval uspořádat 2. ročník této akce. Nikdo z nás však nebyl vyslyšen.

Konání se ujal až kurátor ptáků a primátů Zoo DK, pan Mgr. Michal Podhrazský, který navrhl uspořádat naše setkání prakticky ve stejném duchu, jako byl zmíněný seminář. Naše schůze, která proběhla ve dnech 14. -15. 11.2014, se tak celá konala v prostorách královédvorské zoo.

Zájem o účast byl veliký, dokonce větší než v předchozím roce. Zúčastnilo se celkem 27 osob (16 členů a 11 nečlenů) ze všech koutů naší republiky a přijel i jeden slovenský člen s rodinou. Prakticky všichni zúčastnění členové patří mezi naše tradiční „tvrdé jádro“ a byli mezi nimi i zástupci dvou nejaktivnějších zoologických zahrad v našem spolku, a to Zoo Dvůr Králové a Zoo Ostrava, kteří se účastnili i v předešlém roce.

Po příjezdu jsme byli ubytování v krásném, luxusním prostředí Hotelu Safari. Poté jsme se přesunuli do prostor přednáškového salónku, kde jsme měli neustále k dispozici kávu, čaj a drobné občerstvení.

První kratičkou prezentaci si připravil předseda Adam Bura, který shrnul rok 2014 v našem spolku. Hned po něm se ujal slova kurátor ptáků Zoo DK, Michal Podhrazský, který si připravil prezentaci o měkkožravých ptácích chovaných v této zoo a velice zajímavě nás informoval o zkušenostech, ať už pozitivních či negativních, s těmito druhy. Další prezentaci si připravila paní Yveta Svobodová (inspektor chovu ptáků v Zoo Ostrava), která nám ve stejném duchu představila všechny hmyzožravé a plodožravé druhy ptáků chované v Zoo Ostrava a zkušenosti s nimi. Po pauze, kterou jsme vyplnili výbornou večeří, následovala přednáška hlavního zoologa ostravské zoo pana Mgr. Jiřího Nováka.  Přednáška nesla jméno „(Ne)řád v systému ptáků“ a představila nám všechny změny v nově uznávaném systému ptáků.  Velice zajímavá byla i prezentace MVDr. Miloše Kelescényiho, který nám přednesl opravdu zajímavé zkušenosti jeho slovenského kolegy s chovem perláků červenožlutých (Trachyphonus erythrocephalus). Poslední, avšak samozřejmě neméně zajímavou přednáškou nás zahrnula dvojice Mgr. Michal Podhrazský a místopředseda Radek Nesvačil, kteří nás povídáním i krásnou sestavou fotografií seznámili s jejich letošní cestou na filipínské ostrovy Negros, Luzon, Bohol, Mindanao a Palawan. Představili nám současný stav tamní přírody, styl života obyvatel a zajímavé druhy ptactva, které pozorovali. Mezi největší „špeky“, které spatřili, patří, dle jejich slov, například zoborožec běloocasý (Anthracoceros marchei), dvojzoborožec hnědavý (Buceros hydrocorax mindanensis), orel opičí (Pithecophaga jefferyi), trogon filipínský (Harpactes ardens), špaček holohlavý (Sarcops calvus), sýkora palawanská (Parus amabilis), irena tyrkysová (Irena puella), sýkavka palawanská (Chloropsis palawanensis) a mnohé další druhy. Po přednáškách následovala diskuse o všech aspektech našeho „oboru“, která je tradičně velice populární a protáhla se až do brzkých ranních hodin

.

V následující den nás po snídani čekala procházka ptačím zázemím, vedená samozřejmě Michalem Podhrazským.  Prošli jsme si všechny voliéry i zázemí ptačích pavilonů „Ptačí mokřady“ a „Ptačí svět“, kde jsme se dostali i do míst, kam běžný návštěvník nevkročí.  Z tohoto hlediska byla, myslím nejenom pro mne, nejzajímavější návštěva zázemí v areálu bývalé slévárny sousedící se zoo. Tento areál byl připojen k zoo před pár lety za účelem rozšíření nejen zázemních ploch zoo, ale i pro vybudování nových, netradičních a velice atraktivních expozic.  V jedné ze stávajících budov tohoto areálu jsou již fungující zimoviště a zázemní voliéry, především právě měkkožravých ptáků. K vidění zde byly, nejen mezi těmito druhy, opravdové skvosty.

Po ukončení prohlídky následoval oběd, po něm společná fotografie, a pak už jsme všichni mířili zpět ke svým chovům.

Věřím, že všichni účastníci byli stejně spokojeni  jako já a již se těší na další ročník. V rámci tohoto „krátkého shrnutí“ chci ještě jednou poděkovat všem účastníkům, kteří si připravili přednášky, ale i těm všem, kteří nemarnili čas a akce se zúčastnili. Největší dík pak patří samozřejmě Mgr. Michalovi Podhrazskému, který celou akci připravil a zajistil její hladký průběh, a také celé Zoo Dvůr Králové, která konání akce umožnila.

Bura Adam, předseda SCHHAPP

Další fotografie naleznete ve fotogalerii