Pět let činnosti spolku SCHHAPP

« Zpět na seznam článků

Pět let činnosti spolku SCHHAPP

Letošním rokem jsme vstoupili do 5ti leté existence našeho spolku, takové malé kulaté výročí si jistě zaslouží trošku rekapitulace. V ČR je spousta klubů, spolků či sdružení, které se ale v drtivé míře zabývají chovem papoušků či drobných exotů, trošku stranou je pak hrstka chovatelů, kteří si vybrali zcela jinou skupinu ptactva a to měkkožravé.

Vše začal p. Karel Vaďura, který se snažil vytvořit databázi chovatelů měkkožravého ptactva, tento seznam zpočátku obsahoval hlavně jména chovatelů, kteří se s Karlem znali osobně. Postupem času a díky internetové diskuzi se podařilo v říjnu roku 2008 založit spolek chovatelů měkkožravého ptactva, který je dnes známý pod zkratkou SCHHAPP. Karel Vaďura od začátku vzniku klubu chtěl, aby nebyl spolek vázaný žádnými členskými poplatky. Jedinou podmínkou členství, tak bylo chovat alespoň jeden druh měkkožravého ptactva. Tuto myšlenku se podařilo udržet až do dnešní doby. Bohužel, p.Vaďura naše řady opustil 11. listopadu roku 2008. Jeho roli tak po krátkých volbách převzal Adam Bura, který se tak jako první oficiálně stal zvoleným předsedou našeho spolku, veškerá práce tak zůstala na něm spolek v té době čítal 11 lidí. Aby spolek dostal trošku jasnější obrysy, bylo zapotřebí zprovoznit v dnešní době nezbytné webové stránky, díky iniciativě Pavla Pucholta se nakonec podařilo ve spolupráci s bratry Pokornými vytvořit stránky, které fungují do dnešní doby pod názvem: http://hmyzozrave-ptactvo.chovzvirat.com/. Vzniklo také oficiální logo, na kterém je zobrazena Leskoptev tříbarvá co by nejčastěji chovaný druh.

V lednu roku 2009 už se naše řady rozrostly na 27 členů, podařilo se oslovit i české ZOO a jako první se tak čestnými členy stala ostravská a olomoucká zoologická zahrada, díky této spolupráci se také podařilo zorganizovat první návštěvu chovatelského zázemí právě v olomoucké zoo. Na začátku každého roku, zpravidla koncem března členové spolku zaslali své údaje o počtu chovaných druhů předsedovi a ten pak vytvořil adresář chovaných druhů, který rozeslal všem členům tak abychom měli přehled o ostatních druzích, které jsou v ČR chováni. Postupem času,ale prvotní nadšení začalo upadat, elán se pomalu vytrácel a spolek začal stagnovat, jediným činným členem tak nakonec zůstal jeho předseda, který držel webové stránky při životě a pravidelně přispíval novými články. Bohužel se ukázalo to co je pro většinu chovatelské veřejnosti typické, každý byl plný nápadů přislíbil články a fotografie, ale nakonec zůstalo jen u těch slibů. Polovina členů navíc skončila svým přihlášením a od té doby nereagovali na emaily a komunikace začala váznout. V letošním roce jsme tak byli nuceni provést několik změn. Podařilo se vytvořit oficiální emailovou adresu schhapp@seznam.cz z které se rozesílají informace o konaných setkáních i adresář chovaných druhů. Vyřadili jsme také několik členů, kteří opakovaně nereagovali na email ani telefonáty. Nadále tak zůstává jedinou podmínkou nutnou pro členství chovat alespoň jeden druh měkkožravého ptactva a na začátku nového roku zaslat údaje o svém chovu. Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy bude člen vyřazen ze spolku. Členství je i nadále bezplatné. V letošním roce má náš klub nakonec 35 členů, z toho pět jsou pak zoologické zahrady (Brno, Olomouc, Ostrava, Dvůr Králové, Praha), a protože nejsme jen ryze českým sdružením je mezi námi i 5 chovatelů ze slovenské republiky. Podařilo se také uspořádat první klubovou návštěvu zahraničního ptačího parku WALSRODE. A při příležitosti 5-ti letého výročí se po dlouhém plánování, podařilo uspořádat první setkání členů spolku a to sice 6. září v Kuníně. O této akci bych se rád rozepsal trošku podrobněji.

První setkání členů SCHHAPP KUNÍN 6.9.2013

Ono se lehce řekne v září by bylo dobré sejít se, ať se také lepší poznáme a pohovoříme o té letošní sezoně..ale kdo se toho ujme... Rád bych proto jménem klubu poděkoval Zdeňku Gajdošovi, bez kterého by žádné setkání nebylo. Dokázal zařídit prostory, ubytování i přednášky. A tak jsme se skutečně 6.září mohli sejít před branou zlínské zoologické zahrady, kde byla na 10 hod.naplánová návštěva chovatelského zázemí spojená s výkladem ošetřovatele, naším průvodcem se tak stal Václav Štraub.

Momot černolící (Momotus momota)Momot černolící (Momotus momota)

Banánovec chocholatý (Musophaga rossae)Banánovec chocholatý (Musophaga rossae)

Vlhovec červenohlavý (Amblyramphus​ holosericeus)Vlhovec červenohlavý (Amblyramphus​ holosericeus)

Po skončení prohlídky,následoval přesun do Kunína kde bylo naplánované setkání. Po výborném obědě se slova ujal Zdeněk Gajdoš, který nás uvítal a seznámil s programem přednášek. Po něm slovo převzal předseda klubu Adam Bura, který shrnul dosavadní činnost spolku a přivítal mezi námi nového člena, kterým se stala brněnská zoo v zastoupení jejím kurátorem Petrem Suvorovem.

Zdeněk Gajdoš - úvodní slovoZdeněk Gajdoš - úvodní slovo

Michal Podhrazský - BorneoMichal Podhrazský - Borneo

V dobré společnosti :)V dobré společnosti :)

Jako první přednášející se tak slova ujal šéfredaktor Nové EXOTY Mgr. Jan Sojka, který měl připravené dvě přednášky, tou první byl chov a odchov aratingů kaktusových a žlutých (Aratinga cactorum, Guaruba guarouba), druhou pak byla přednáška, která v současné době zajímá velkou většinu tuzemských chovatelů díky evropským zákonodarcům.. týkala se tolik diskutované Legislativy chovu ptáků, nakonec nás p. Sojka seznámil i s nově vznikající asociací chovatelů exotického ptactva. Po krátké pauze měla následovat přednáška o Filipínách bohužel, Ing. Jan Hanel, který měl tuto přednášku prezentovat se nemohl dostavit, a tak slovo dostal RNDr. Petr Suvorov Phd., který i přes krátkou dobu na přípravu dokázal udělat kvalitní přednášku o fauně a monitoringu ptactva v Černé Hoře. Po té se slova ujal kurátor králevodvorské zoo Mgr. Michal Podhrazský, který nás seznámil se svou cestou po Borneu. Protože atmosféra byla přátelská, trošku se nám začal hroutit časový plán, ale nebylo kam spěchat a nikomu tak nevadilo, že když se slova ujal Václav Štraub měli jsme o proti původnímu plánu už tři hodiny zpoždění. Jeho přednáška pak byla zaměřena na ochranu a výzkum zoborožců, který v Thajsku vede uznávaná zooložka Dr. Pilai Poonswad. 

Václav Štraub - zoborožciVáclav Štraub - zoborožci

Po večeři, se tak slova ujal poslední přednášející, slovenský chovatel a veterinář MVDr. Miloš Kelecsenyi, který srozumitelným způsobem nastínil problematiku chovu měkkožravého ptactva, zdravotní problémy a způsoby léčby.

MVDr.Miloš KelecsenyiMVDr.Miloš Kelecsenyi

Po této poslední přednášce, jsme tak měli prostor na volnou debatu, který všichni zůčastnění v plné míře využili. Doufám tak, že toto setkání není poslední a sejdeme se tak dříve než za dalších 5let.

Všem členům, kteří se aktivním způsobem podílí na chodu spolku, bych tak touto cestou rád poděkoval, a popřál jim mnoho štěstí v našem nádherném koníčku.