Zoologická zahrada Chleby

« Zpět na seznam článků

Zoologická zahrada Chleby

Zoo Chleby je jedna z nejmenších českých zoologických zahrad, nacházející se v obci Chleby severovýchodně od Nymburka. Popularitu na rozdíl od svých obřích konkurentů získává především díky umožnění těsnějšího kontaktu návštěvníků se zvířaty. Jako právnická osoba je registrovaná pod názvem ZOO Chleby o. p. s.

Historie ZOO Chleby

Zoologická zahrada Chleby byla založena jako obecně prospěšná společnost 5. června 1997 na místě bývalé fary v obci Chleby na Nymbursku. Vznikla ze soukromé sbírky exotického ptactva Ing. Reného Fraňka, jenž je dodnes jejím ředitelem, a byla postupně doplňována o další druhy zvířat i vzácných rostlin. Zakladateli společnosti byli podle obchodního rejstříku společně Ing. René Franěk a RNDr. Dana Fraňková, CSc., Dana Fraňková však byla v červnu 2006 z rejstříku vymazána. Statutárními orgány jsou tříčlenná správní rada a tříčlenná dozorčí rada.

V roce 2004 získala licenci MŽP, čímž se stala první oficiální porevoluční zoo v ČR a tedy i první oficiálně uznanou nestátní zoologickou zahradou. V letech 2006 a 2007 v areálu zoo vznikla dětská kontaktní zoo s ovcemi, kozami, buvolem a lamami a pro návštěvníky byla otevřena pokladna a obchod se suvenýry a občerstvením a rozšířeno venkovní posezení a komunikace. V roce 2008 bylo zprovozněno obří sladkovodní akvárium nazvané Pavilon Labe.

Zoologická zahrada Chleby v číslech

Zoo Chleby hospodaří na 0,8 ha ploch a jejím zřizovatelem a provozovatelem je obecně prospěšná společnost ZOO Chleby. Od založení zoo se návštěvnost postupně zvyšuje – v roce 2001 bylo návštěvníků 15 tisíc, v roce 2008 si zoo prohlédlo více než 38 000 lidí. Má pouze šest stálých zaměstnanců a celkové náklady na provoz dosahují kolem jednoho miliónu Kč.

Zoo v současnosti chová 72 druhů zvířat, mezi nimiž nechybí ani 19 silně ohrožených druhů vedených v Červené knize ohrožených zvířat, 22 v CITES a 10 druhů z Evropských chovných programů ohrožených druhů (European Endangered Species Breeding Programmes, EEP) (údaje k 1. 1. 2009).

Mezi významné úspěchy zoo patří mj. opakovaný odchov zoborožce nosorožčího nebo vůbec první odchov tetřívka kavkazského na světě. Nedílnou součástí zahrady jsou i druhy vzácné flóry, především exotických druhů – návštěvníci obdivují obzvláště na deset druhů bambusu.

Účast v organizacích

Zoo Chleby byla v roce 2004 přijata za řádného člena Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad (Euro - Asian Regional Association of Zoos and Aquaria, EARAZA), rovněž je členem Světové bažantí asociace (The World Pheasant Association, WPA). Jak je již naznačeno výše, spolupracuje rovněž s koordinátory Evropských chovných programů ohrožených druhů (European Endangered Species Breeding Programmes, EEP).

Vedlejší činnost

Zoo pořádá různé akce pro veřejnost, např. lampionové průvody nebo jednou ročně se opakující dvoutýdenní Work Camp, což je brigáda dobrovolníků za účelem výpomoci zoo. Účastníci mají české vedení, ale brigádníci přijíždějí i ze zahraničí, např. z Německa, Polska, Francie, Belgie, ale i z USA nebo Japonska.

Návštěvníci zoo se mohou zúčastnit krmení dravců, krmit krotkého dikobraza a zvířata v kontaktní zoo krmením zakoupeným u pokladny anebo se nechat vyfotit s papouškem ara ararauna.

Zoo Chleby také zajišťuje první pomoc, sběr či odchyt handicapovaných živočichů ve spolupráci se Stanicí pro handicapované živočichy v Pátku. Zoo se stala sběrným místem doslouživších elektrospotřebičů – přinesení spotřebiče je odměněno vstupenkou zdarma. Pro školy připravuje zoo biologické přednášky s možností kontaktu a fotografování se se zvířaty.