Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva

Dobrý den všem milovníkům ptactva, ale i přírody jako celku. Vítejte na stránkách Spolku chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva (SCHHAPP). Náš spolek vznikl v roce 2008 z iniciativy skvělého chovatele a znalce přírody, Pana Karla Vaďury (†11.11.2008). Ten se na jaře zmíněného roku rozhodl vytvořit databázi chovatelů tohoto typu ptactva. Od databáze pak byl jen krůček k založení spolku, a tak se také stalo. Kvůli vzrůstajícímu zájmu ze strany odborné i laické veřejnosti, ale také pro naše vlastní potěšení, si vám tedy dovolujeme představit naše oficiální webové stránky. Věřím, že se vám zde bude líbít.

Pokud máte zájem stát se členy našeho spolku, jsou nutné pouze 2 podmínky. Chovat alespoň jeden druh měkkožravého ptactva a podílet se každoročně na aktualizaci adresáře. Žádný členský příspěvek u nás zaveden není. Na jaře každého roku je pak vydáván adresář s "aktuálními" informacemi o členech a jejich chovancích. Minimálně jednou ročně je pak také pořádána návštěva zázemí některé z našich zoologických zahrad. Pokud tedy máte zájem stát se členy, napište na email schhapp@seznam.cz.

Aktuality

20.11.2018, 12:00 - Adam Bura
Vzpomeňme, před deseti lety, 11.11.2008, nás opustil náš zakladatel a zkušený chovatel pan KAREL VAĎURA. Díky běhu osudu jsme se...
Vzomínka / In a memory
11.11.2018, 08:51 - Adam Bura
Na web byl přidán článek Toma Verschoora o shrnutí chovu tukanů obrovkých v evropských zoologických zahradách.
Nový článek - Záchrana tukana obrovského
11.11.2018, 08:47 - Adam Bura
Na webu si můžete přečíst článek od Adam Bury o zkušenostech s chovem krasky červenozobé v kombinované voliéře.
Nový článek - Chov krasky červenozobé
Další aktuality

Výběr z fotogalerie

  • 1.0 Kardinál červený (Cardinalis cardinalis)
  • MVDr. Miloš Kelecsenyi
  • Turako velký (Corythaeola cristata)
  • Turako fialový (Musophaga violacea)
Další fotografie