Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva

Dobrý den všem milovníkům ptactva, ale i přírody jako celku. Vítejte na stránkách Spolku chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva (SCHHAPP). Náš spolek vznikl v roce 2008 z iniciativy skvělého chovatele a znalce přírody, Pana Karla Vaďury (†11.11.2008). Ten se na jaře zmíněného roku rozhodl vytvořit databázi chovatelů tohoto typu ptactva. Od databáze pak byl jen krůček k založení spolku, a tak se také stalo. Kvůli vzrůstajícímu zájmu ze strany odborné i laické veřejnosti, ale také pro naše vlastní potěšení, si vám tedy dovolujeme představit naše oficiální webové stránky. Věřím, že se vám zde bude líbít.

Pokud máte zájem stát se členy našeho spolku, jsou nutné pouze 2 podmínky. Chovat alespoň jeden druh měkkožravého ptactva a podílet se každoročně na aktualizaci adresáře. Žádný členský příspěvek u nás zaveden není. Na jaře každého roku je pak vydáván adresář s "aktuálními" informacemi o členech a jejich chovancích. Minimálně jednou ročně je pak také pořádána návštěva zázemí některé z našich zoologických zahrad. Pokud tedy máte zájem stát se členy, napište na email schhapp@seznam.cz.

Aktuality

23.12.2019, 21:36 - Adam Bura
Všem chovatelům a milovníkům přírody přejeme Veselé Vánoce a mnoho chovatelských i životních úspěchů v roce 2020! SCHHAPP
Veselé Vánoce a PF2020
26.08.2019, 20:04 - Adam Bura
Na webu si můžete přečíst článek naší členky, paní Mileny Vaňkové. Článek pojednává o odchovu tangary mexické, a zkušenostech z jejího chovu.
Odchov tangary tyrkysové (Tangara mexicana)
20.06.2019, 08:57 - Adam Bura
Vážení přátelé, členové SCHHAPP   dne 17. června nás opustil dlouholetý aktivní člen klubu SCHHAPP, výborný kamarád a...
Úmrtí Jaroslava Nového
Další aktuality

Výběr z fotogalerie

  • Závěrečné foto před odjezdem domů
  • Dvojzoborožec hnědavý (Buceros hydrocorax)
  • Toko Deckenův (Tockus deckeni)
Další fotografie