VI. výroční členská schůze

« Zpět na seznam článků

VI. výroční členská schůze

Návštěva Zoo Olomouc

Výroční schůze SCHHAPP - Zoo Olomouc

 

V listopadu, konkrétně 9.11., se konala již šestá výroční schůze našeho spolku. Naše "střídání" se přehouplo na zoologickou zahradu ve východní části České republiky, a tak přišla řada na naši členskou Zoo Olomouc.

Někteří z nás se sešli již při ubytování v příjemném prostředí olomouckých hotelů, většina samozřejmě přijela až ráno do Zoo Olomouc. Zde na nás čekala RNDr. Libuše Veselá, která se našemu spolku věnovala po celou dobu schůze. Její průběh však byl tentokráte odlišný v pořadí přednášek a prohlídky zoologické zahrady a jejího zázemí. První část dne byla věnována prohlídce. Tou nás, jak je zmíněno výše, provedla paní Veselá s vybranými ošetřovatelkami. Dozvěděli jsme se o aktualitách a úspěších chovu, nedávných událostech i o událostech a změnách, které se v Zoo Olomouc chystají. Debata se vedla i o současných problémech chovu zvířat v zoologických zahradách a palčivých otázkách, které se okolo nich točí. Vzhledem k účasti pracovníků Zoo Ostrava i Zoo Lešná byla tato debata, alespoň pro mne, velice hodnotná, zkrátka přínosné know-how chovu exotických živočichů v lidské péči. Jediným bodem, který nám procházku po areálu trochu hatil, bylo sychravé počasí, s tím však nikdo z nás nic dělat nemohl. Poté následoval oběd v restauraci, i zde pro nás paní Veselá zajistila jisté výhody. Následně jsme se přesunuli do "schůzovací" části relativně nově zbudované hlavní administrativní/vstupní budovy této zoo.

Zde jsme se těšili na část věnovanou příspěvkům jednotlivých členů a následným diskusím na jejich téma. Jako první nás však čekala smutná událost, tak jako při minulé schůzi. Věnovali jsme minutu ticha J. Novému, který nás v roce 2019 opustil. V chovu se však rozhodla pokračovat jeho žena Jiřina, která se tak schůze zúčastnila i svými dcerami, což pro nás byla potěšující zpráva. Poté jsem se jako vždy ujal slova a krátce zhodnotil data z adresáře, tedy data za rok 2018. První přednášku o chovu si připravil Vašek Štraub, který nás seznámil s úspěšným chovem arassariů zlatolících (Selenidera piperivora) v Zoo Zlín-Lešná a jeho problematikou. MVDr. Miloš Kelecsényi nám představil své zkušenosti s chovem a odchovem drozdíků běločapkových (Cossypha albicapilla). Poté se slova ujala Ing. Yveta Svobodová, jež nám představila dosavadní zkušenosti s chovem a odchovem dýtíků velkých (Burhinus grallarius) v Zoo Ostrava. Jako poslední dostal prostor Radek Nesvačil, jenž si připravil informace o problematickém chovu timálie diamantové (Yuhina diademata), a přednesl velice zajímavé poznatky, které nám všem připomněly, že i negativní zkušenosti patří k chovatelství. Všechny přednášky o chovu byly velice zajímavé, přínosné a vyvolaly vždy dlouhou diskusi. Schůze či setkání a výměna zkušeností tradičně pokračovaly i v odpoledních a večerních hodinách, této části jsem se však z osobních důvodů nemohl zúčastnit.

Děkuji všem za účast – celkem se nás sešlo 21, přednášejícím členům za čas, jenž věnovali přípravě svých prezentací, a především paní Libuši Veselé, a tudíž Zoo Olomouc, za možnost sejít se v prostorách zoo a skvěle připravenou organizaci! Těším se na další setkání!

Text: Adam Bura

Foto: Radek Nesvačil