Datel indomalajský (Dryocopus javensis)

Datel indomalajský

Dryocopus javensis

Adam Bura
8298 zobrazení
Datel indomalajský

Datel indomalajský je největším druhem datla jihovýhodní Asie. Samec je zbarven výrazně černo-bíle. Chocholka, temeno a "knírkovitý" pásek pod okem jsou červené. Samice je zbarvena stejně, ale červená na hlavě je pouze od chocholky do poloviny temene, a taktéž pásky pod oky chybí. Juvenilní pták je matnější s bledším hrdlem. Mladý samec má červené skvrny v chocholce a na temeni, a také náznaky "vousů".

Datel indomalajský vytváří 14 poddruhů. Jeden z nich je už bohužel vyhuben. Jako příklad uvádím Dryocopus javensis forresti (severní Myanmar, severozápadní Tonkin), Dryocopus javensis javensis (severní Thajsko), Dryocopus javensis richardsi (datel indomalajský tristramův - nejvzácnější poddruh žijicí v Koreji) nebo Dryocopus javensis feddeni.

Hlasovými projevy je "živé" kek-ek-ek-ek-ek a kiau-kiau-kiau, a pomalu zrychlující bubnování. Dále "explozivní" keer nebo kyah.

Obývá stálezelený les, mlžný horský les, místy také les jehličnatý, mangrovy, ale i urbanistickou krajinu. Běžně je k zastižení v místech s rostoucími kaštanovníky, duby, topoly a jilmy. Preferuje mrtvé stromy v jejichž dutinách si staví hnízda, a jejichž kůra je výborným zdrojem hmyzu. Doba hnízdění je od dubna do května, kdy samice snáší 3 až 4 vejce. Vyskytuje se až do 915 m.n.m. (v severním Annamu dokonce do 1450 m.n.m.). Nejvýše pak 1525 m.n.m. v západním Tonkinu.