Sojka kápovitá (Cyanocorax chrysops)

Sojka kápovitá

Cyanocorax chrysops

Adam Bura
4525 zobrazení
Sojka kápovitá

Tato sojka má dle oficiálního pojetí nový český název, a to sojka chocholkatá. Vzhledem k mnohem větší známosti jsem však použil "starý" druhový název kápovitá.

O tomto druhu toho příliš nenajdeme. Sojka kápovitá vyskytuje se od jihozápadní Brazílie, přes Bolívii, Paraguay, Uruguay až po severovýchodní Argentinu, což je ohromná plocha výskytu. Dle literatury má na celém tomto území její populace spíše stabilní trend, a tak není příliš ohrožena. Na tak velkém území vytváří asi 4 poddruhy, konkrétně C.ch.chrysops, C.ch.diesingii, C.ch.insperatus a C.ch.tucumanus. Zde všude jsou jejími primárními biotopy lesy různých typů. V těchto lesích pak obývá všechna patra, nejčastěji ji ale můžeme vidět ve středním patře a v podrostu. Druh je to společenský a vytváří tak skupiny o počtu 10-12 jedinců. Často pak vytváří společné skupiny se sojkou lesní (Cyanocorax cyanomelas).

Jedná se o kooperativního hnízdiče, který hnízdí 4-7 m nad zemí a jehož inkubace trvá 18-20 dní. Snáší obvykle 3 vejce, a mláďata jsou vzletná přibližně ve stáří 23 dní.

Její potravou jsou po celý rok především bezobratlí. Z rostlinné složky nejvíce vyhledává semena blahočetu (Araucaria angustifolia), tedy stejného druhu jako sojka azurová. Dále vyhledává semena kukuřice a dle literatury také "coconuts", tedy kokos, což mi ale příjde poněkud zvláštní informace.

Potravu vyhledává sojka kápovitá nejvíce na zemi a epifytních rostlinách.

U nás je chována sojka kápovitá jen velice vzácně.