Výroční členská schůze 2018

« Zpět na seznam článků

Výroční členská schůze 2018

Safari park Dvůr Králové

Přišel pátek 7. září 2018, kdy jsme se v odpoledních hodinách měli sejít již na páté výroční schůzí našeho spolku. Je to neuvěřitelné, ale také už uplynulo celých deset let od jeho založení. Poprvé byl prezentován zoologickým zahradám a širší chovatelské veřejnosti na lednovém semináři "Nové metody v chovu vybraných druhů exotického ptactva" v roce 2009 právě v Safari parku Dvůr Králové. Bylo tedy velice příhodné se k tomuto kulatému výročí sejít právě zde. Tak jako obvykle byla i tato schůze naplánována na dva dny. První z nich věnovaný přednáškám a prohlídce celého expozičního areálu safariparku, druhý pak prohlídce zázemí a nově budovaným expozicím. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit druhého dne, zkusím tedy jen lehce shrnout páteční události.

V pátek jsme s Martinem Hlásenským a MVDr. Milošem Kelescényim dorazili k bráně Safari parku. Zde na nás čekalo přijemné přivítání od řady zúčastněných členů. Účast mohu zhodnotit jako dobrou a až na pár výjimek se sešlo celé kmenové jádro spolku, které se účastní pravidelně, a nejvíce organizuje také své vlastní společné aktivity v naší odbornosti. Myslím, že vhodné je všechny zúčastněné jmenovat. Kromě výše zmíněných tří členů se tedy dále zúčastnil Radek Nesvačil, Martin Jiroušek, David Novotný, Jaroslav Nový s manželkou, Milena Vaňková s Jaroslavem Vokounem, Rudolf Růžek, Petr Zima, Radek Procházka, Emil Škoda, Miroslav Fess, Jan Barvík, Jiří Glatt a svou přítomností nás opět poctili paní MVDr. Veronika Sochorcová a Vojtěch Trhoň. Samozřejmě bychom se nemohli obejít bez Mgr. Michala Podhrázského, který interně celou akci organizoval a provázel nás. Bylo, a je, mi velice líto, že se však také jednalo o jediného zástupce našich členských zoologických zahrad. Nutno však říci, že byli předem omluveni, tak jako se ze schůze omluvila i řada z Vás, privátních členů. Setkání jsme zahájili nejprve prohlídkou safari parku. Letošní termín konání byl tak brzký, také vzhledem k možnosti absolvování celého safari, což by později již nebylo možné. Celou cestu nás tedy provázel Michal Podhrázský, který nás téměř u každé expozice podrobně seznamoval s jejími obyvateli, a především také s fungováním celého parku, s problémy i jejich řešeními, které chov jednotlivých druhů obnášejí. Jinými slovy bylo velice poutavě popisováno zdejší know-how. Za tuto část, která byla věřím nejen pro mne velice zajímavá, přínosná a inspirativní, Michalovi velice děkuji. Poté jsme se přesunuli do přednáškového sálu, kde jsme mohli začít "prezentovat". S přednáškami se nás letos nepřihlásilo mnoho, ale i tak jsme tuto část vyplnili obstojně. Nejprve jsem zahájil prezentaci, kterou zasílám i v příloze, jelikož je určena pro každého člena. Jejím tématem bylo samozřejmě desetileté fungování SCHHAPP a shrnutí všeho, co se v našem spolku událo. Radek Nesvačil si připravil velice atraktivní a popisnou přednášku o chovu a odchovu timálie rudoocasé (Minla ignotincta), kde výborně popsal body, které jsou pro její chov stěžejní. Michal Podhrázský představil prezentaci o fungování zdejší koncepce chovu afrických ptáků, a v další prezentaci nás poté přenesl do Indie. Představil nám fotografie a zážitky, které získal při pobytu v národních parcích. V safari parku jsme byli doslova až do konce dne, po přednáškovém bloku jsme se totiž přesunuli do venkovní části hotelu Safari lodge, kde jsme hodnotili letošní sezónu, předali si získané zkušenosti, nápady do dalších let a v nejednom případě také utužili naše vztahy.

Sobota byla ve znamení prohlídky zbylé části safari parku, především zázemí. Členové se podívali na místa, která pod safaripark spadají relativně krátkou dobu a návštěvníkům tak dosud přístupná nejsou. Podívali se zde na postup budování nových expozičních celků, jmenujme například celek, který představí faunu Kapska (jižní Afriky).

Za celý spolek ještě jednou děkuji všem angažovaným a především Michalovi Podhrázskému a Safariparku Dvůr Králové za umožnění konání a organizaci naší akce.

Za SCHHAPP Adam Bura