Arasari řasnatý (Pteroglossus beauharnaesii)

Arasari řasnatý

Pteroglossus beauharnaesii

Adam Bura
7351 zobrazení
Arasari řasnatý

Arasari řasnatý občas není řazen do rodu Pteroglossus, ale do monotypického rodu Beauharnaisius. Důvodem je jeho relativně dlouhý ocas a kudrnatá pírka na hlavě (viditelná pouze zblízka).

Arasari řasnatý se ve volné přírodě vyskytuje v jihozápadní Amazonii. Severní hranici jeho výskytu pak tvoří samotná Amazonka. Východní hranici pak tvoří řeka Madeira, zatímco jižní hranici tvoří řeka Xingu. V oblasti výskytu je poměrně vzácný, ale na několika lokalitách je stále poměrně hojný. Takovým místem je i rezervace Tambopata-Candamo v Peru, Národní park Noel Kempff Mercado v Bolívii nebo v Cristalino State Park v Brazílii. Zde jsou jeho přirozeným biotopem tropické nížinné vlhké lesy. Vystupuje až do nadmořské výšky 600 metrů nad mořem.

Arasari řasnatý je primárně plodožravý, ale požírá například i mláďata ptáků, kupříkladu vlhovce žlutohřbetého (Cacius cela).

V chovech se jedná o velice vzácného chovance. Poprvé byl chován tento druh v roce 1959 v Zoo Bronx v USA. V současné době v České republice chován bohužel není. I přesto ale naše republika dosáhla v jeho chovu mety nejvyšší. Z našich zoo jej chovala Zoo Ohrada, kde se v roce 1996 zdařil světový prvoodchov tohoto druhu.