Špaček laločnatý (Creatophora cinerea)

Špaček laločnatý

Creatophora cinerea

Metod Macek
8289 zobrazení
Špaček laločnatý

Dospelý jedinec meria 19-21 cm a váži 70-75 g. Čiastočne migruje. Obľubuje trávnaté biotopy, savany a riedke listnaté lesy. Vyskytuje sa v západnej Afrike a taktiež žije v Arábii a na Madagaskare. Svoj areál postupne rozširuje smerom na západ, čo je pravdepodobne následok klčovania lesov.

Špaček laločnatý má svetlosivý zobák a nohy a biely trtáč. Samec má na hlave plochu neoperenej žltej kože za očami a pod nimi a čiernu neoperenú plochu pod zobákom a na hrdle. Počas hniezdneho obdobia samcovi na hlave a krku môže vypadať všetko perie a z kože na hrdle vznikajú čierne visiace laloky. Niektorým jedincom sa vytvoria malé laloky ešte aj nad zobákom. Tvar a veľkosť týchto lalokov sú u jednotlivých samcov individuálne. Samica vzhľadom pripomína samca v mimohniezdnom období.

Špaček laločnatý hniezdi vždy na stromoch alebo kríkoch, vrátane akácii. Hniezdo si stavia do desať metrov nad zemou. Hniezdo je guľovitého tvaru a je postavené z vetvičiek, lemované trávou alebo perím. Samica znesie zvyčajne tri až štyri vajcia. Vajcia sú svetlo modré, niektoré majú hnedé škvrny. Samec aj samica spoločne stavajú hniezdo, inkubujú vajcia a kŕmia mláďatá. Mláďatá sa liahnu po 11 dňoch a mláďatá opúšťajú hniezdo po 13-16 dňoch. Po opustení hniezda nevedia ešte lietať a preto sa stávajú ľahkou korisťou pre dravce.

Špaček laločnatý je všežravý vták. Živí sa podľa dostupnosti veľmi širokým spektrom potravy. V niektorých oblastiach loví koníky sťahovavé a iné druhy koníkov, v čase rojenia. Okrem toho požiera rozmanité bezstavovce, a ak sú naporúdzi dužinaté plody a semená, konzumuje aj tie. Vo viniciach niekedy spôsobuje rozsiahle škody na zrejúcom hrozne.