Tukan hnědošíjný (Ramphastos brevis)

Tukan hnědošíjný

Ramphastos brevis

Adam Bura
6180 zobrazení
Tukan hnědošíjný

Jedná se o velký druh tukana vyskytující se ve vlhkých nížinných lesích a v lesích rostoucí v podhůří na pobřeží Pacifiku ve státech Kolumbie a Ekvádor. V oblasti jeho výskytu stále probíhá značné odlesňování, ale přesto je tukan hnědošíjný ještě místně poměrně běžný. Obývá vlhké lesy Chocó, podle kterých dostal i některá cizojazyčná jména, například anglické Choco toucan. Celková rozloha jím obývané plochy je odhadována na 110 000 km2.

Tukan hnědošíjný je velice podobný tukanovi hnědohřbetému (Ramphastos swainsonii), který je však větší. Dalším rozdílem je, že tukan hnědošíjný má tmavou oblast zobáku pouze černou, na rozdíl od tukana hnědohřbetého, u kterého zde najdeme i zřetelně hnědou barvu. Nejjednodušším rozpoznávacím znakem jsou však jejich hlasy. Hlas tukana hnědošíjného je skřípavý, u tukana hnědohřbetého kňučivý.

Samičky tohoto druhu snáší 3-4 čistě bílá vejce, která jsou inkubována po dobu 16 dní. Mláďata jsou vzletná ve věku přibližně 45-50 dní.

V Evropě je tento tukan chován pouze v jedné zoologické zahradě, a to v holandské Zoo Veldhoven.

Čeleď tukanovití (Rhamphastidae) zahrnuje ptáky střední velikosti (30-61 cm), s ohromným, zářivě velkým zobákem. Je skoro z poloviny tak dlouhý, jako celé tělo. Pestré zbarvení je variabilní nejen jako rozlišovací znak mezi druhy, ale také i uvnitř druhu. Zbarvení peří tukanovitých je nejčastěji tmavé, často černé s kontrastně zbarvenými skvrnami na hlavě a na šíji, což podtrhuje zbarvení zobáku.

Jejich křídla jsou krátká a tupá a ptáci je používají k letu jen zřídka. Mají krátké a silné končetiny a drápy, kterými se pevně přidržují větví, přičemž jsou dva prsty otočeny dozadu a dva dopředu. U většiny druhů se samec a samice od sebe neliší.