Tukan krátkozobý (Ramphastos sulfuratus)

Tukan krátkozobý

Ramphastos sulfuratus

Adam Bura
10350 zobrazení
Tukan krátkozobý

Délka těla se u tohoto druhu, včetně zobáku, pohybuje v rozpětí 42-55 cm. Velký a pestře zbarvený zobák zaujímá přibližně 12-15 cm, což činí asi jednu třetinu celkové délky těla. Opeření je převážně černé s krásně žlutým krkem a hrudí. Přepeřování probíhá jednou ročně. Nohy jsou zbarveny modře, ocasní pera jsou na špičce červená. Zobák mý tukan krátkozobý převážně zelený, s červenou špičkou a oranžovými boky.

Tukan krátkozobý se vyskytuje od Severního Mexika po Venezuelu a Columbii. Obývá koruny tropických, subtropických a nížinných deštných lesů až do výšky 1900 m.n.m.. Hnízdí v dutinách stromů, často s jinými tukany. Dno dutiny je často pokryto zbytky strávených plodů.

Jako ostatní tukani je i tento druh velice společenský. Osamocení ptáci jsou viděni jen vzácně. Po krajině se pohybuje v hejnech od 6ti do 12ti ptáků. Nepatří mezi dobré letce, a podobně jako turakové, se pohybuje především přeskakováním ze stromu na strom. Uvnitř skupinek těchto ptáků existuje určitá rodinná hierarchie. Ptáci se dorozumívají především svými zobáky, a vzájemným krmením plody. Celá rodina dokonce, jak je psáno výše,i přespává v jedné dutině.  

Jejich potrava sestává především z rozličné škály plodů, ale také požírají malé ptáky, vejce, hmyz a plazy.

Samice obvykle snáší 2-4 (vzácněji 1) bílá vejce. Vejce zahřívají oba rodiče. Inkubace trvá přibližně 15-20 dní. Mláďata jsou vzletná přibližně po 8-mi až 9-ti měsících.