Tukan žlutohrdlý (Ramphastos ambiguus)

Tukan žlutohrdlý

Ramphastos ambiguus

Adam Bura
6075 zobrazení
Tukan žlutohrdlý

Tukan žlutohrdlý pochází se severu Jižní Ameriky. Oblast jeho rozšíření kopíruje východní svahy And od Peru, severně přes Ekvádor a Kolumbii až po pobřežní oblasti Venezuely.

Vyskytuje se v nadmořských výškách 100 - 2400 m.n.m. Zde dává tukan žlutohrdlý přednost vlhkým lesům, ve kterých obývá především koruny stromů. 

Jeho celková délka těla činí 47-61 cm. Zobák samotný je pak dlouhý přibližně 18 cm.

Vytváří celkem 2 poddruhy:

1) Ramphastos ambiguus ambiguus (obývá JZ Kolumbii (od horního toku Rio Magdalény), jižně podél východních svahů And do středního Peru (oblast Junin).

2) Ramphastos ambiguus abbreviatus (obývá SV Kolumbii a SZ a severní Venezuelu).

Občas je jako jeho poddruh uváděn Ramphastos ambiguus swainsonii, který je však v systému, ze kterého jsem vycházel, uveden jako samostatný druh – tukan hnědohřbetý (R.swainsonii).

Z evropských zoo jej chovají pouze dvě instituce, a to v izraelském Zoo Center Tel Aviv - Ramat Gan a ve španělském Bioparcu Valencia.

Čeleď tukanovití (Rhamphastidae) zahrnuje ptáky střední velikosti (30-61 cm), s ohromným, zářivě velkým zobákem. Je skoro z poloviny tak dlouhý, jako celé tělo. Pestré zbarvení je variabilní nejen jako rozlišovací znak mezi druhy, ale také i uvnitř druhu. Zbarvení peří tukanovitých je nejčastěji tmavé, často černé s kontrastně zbarvenými skvrnami na hlavě a na šíji, což podtrhuje zbarvení zobáku.

Jejich křídla jsou krátká a tupá a ptáci je používají k letu jen zřídka. Mají krátké a silné končetiny a drápy, kterými se pevně přidržují větví, přičemž jsou dva prsty otočeny dozadu a dva dopředu. U většiny druhů se samec a samice od sebe neliší.