Vousák (Perlák) Darnaudův (Trachyphonus darnaudii)

Vousák (Perlák) Darnaudův

Trachyphonus darnaudii

Adam Bura
5146 zobrazení
Vousák (Perlák) Darnaudův

Vousák Darnaudův je druhý "nejčastěji" chovaný druh vousáka rodu Trachyphonus v naší vlasti. Několikrát byl u nás již i odchován. V současné době jej můžeme vidět například v pražské zoo, či ve Dvoře Královém nad Labem.

V přírodě obývá tento druh východní Afriku, konkrétně navštěvuje perlák Darnaudův savany a jiné suché stepi s řídkým porostem. Hnízdí v zemi - v písčitých stráních, kde si hrabe vertikální hnízdní dutiny. Chodba tunelu je obvykle dlouhá od 60 až do 90 centimetrů. Do hnízdní komůrky pak samička snáší 2 až 4 bílá vejce. V době hnízdění se sdružuje perlák Darnaudův do skupin o třech až pěti ptácích, přičemž starší mláďata mohou také "fungovat" jako hnízdní pomáhači. Rodičovský pár se při toku i hnízdění ozývá zvláštním, jakoby mechanickým, voláním.

Živí se podobně jako ostatní vousáci tohoto rodu, a to plody, semeny, ptáčaty, hmyzem - stonožky, brouky, rovnokřídlé, termity a mravence. I v přírodě díky zvědavosti zkouší nové potravní zdroje, a pojídá tak i pečivo, obiloviny a také mleté hovězí maso.

Vousák Darnaudův vytváří ve volné přírodě čtyři poddruhy. Jsou jimi Trachyphonus darnaudii darnaudii, Trachyphonus darnaudii böehmi, Trachyphonus darnaudii emini a Trachyphonus darnaudii usambiro.