Aktuality

22.02.2019, 14:27 - Adam Bura

Mezi články nově naleznete článek paní Yvety Svobodové, inspektorky chovu v Zoo Ostrava. Článek pojednává o chovu kardinálovce zeleného (Gubernatrix cristata) v Zoo Ostrava.

Nový článek - Kardinálovec zelený v přírodě a lidské péči
23.12.2018, 22:58 - Adam Bura

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 všem milovníkům přírody. Krom mnoha zdraví a lásky Vám přejeme vydařený rok i po chovatelské stránce. Všem děkujeme za přízeň! SCHHAPP

Foto: tangara červenočelá (Tangara parzudakii)
Vojtěch Čorba, Weltvogel park Walsrode

Veselé Vánoce a PF 2019
23.12.2018, 22:42 - Adam Bura

Na webu si můžete přečíst krátké zhodnocení naší výroční schůze pro rok 2018, která se tentokráte konala ve spřáteleném Safariparku Dvůr Králové.

Článek zde

Výroční členská schůze 2018
11.11.2018, 08:51 - Adam Bura

Na web byl přidán článek Toma Verschoora o shrnutí chovu tukanů obrovkých v evropských zoologických zahradách.

Nový článek - Záchrana tukana obrovského
11.11.2018, 08:47 - Adam Bura

Na webu si můžete přečíst článek od Adam Bury o zkušenostech s chovem krasky červenozobé v kombinované voliéře.

Nový článek - Chov krasky červenozobé
10.11.2018, 12:00 - Adam Bura

Vzpomeňme,
před deseti lety, 11.11.2008, nás opustil náš zakladatel a zkušený chovatel pan KAREL VAĎURA. Díky běhu osudu jsme se potkali a udělali první krůčky ke spolku s jehož podobou by byl doufám spokojen. Jemu však patří největší díky za impuls, bez kterého by náš spolek nevznikl. Děkujeme! / In memory, ten years ago, 16.11.2008, our founder and experienced breeder Mr. KAREL VAĎURA left us forever. Thanks to the run of fate, we met and made the first steps leading to a group with which I hope he would satisfied. We are very thankful for his impulse without which our association would not come to existence. Thank you and rest in peace.

Vzomínka / In a memory
29.08.2018, 07:50 - Adam Bura

Na web by přidán fotoseriál o odchovu kardinálovce šedého (Paroaria coronata) naším členem, panem Emilem Škodou

Nové album - Emil Škoda
20.06.2018, 11:10 - Adam Bura

Byla přidána nová anketa. Zabývá se chovem plodožravého a hmyzožravého ptactva s jinými skupinami ptáků v kombinovaných voliérách.

Nová anketa
31.12.2017, 18:10 - Adam Bura

Přejeme všem členům, příznivcům a chovatelům mnoho štěstí, zdraví a osobních i chovatelských úspěchů v roce 2018!
Foto: Eva Karbanová, Praha

PF 2018
07.11.2017, 18:38 - Radek Nesvačil

Vážení přátelé,

4.listopadu proběhla v pořadí již 5. výroční schůze našeho spolku. Tentokrát jsme se sešli v brněnské zoo. Setkání bylo opět rozděleno na dvě části, prohlídku zoo spojenou s výkladem a přednáškovou část, obě části jsme stejně jako v minulém roce zvládli v průběhu sobotního dne. Večer jsme se pak sešli v penzionu Jaroš, kde byla také velká část členů ubytována. 

Rádi bychom tak poděkovali především RNDr. Petru Suvorovi, Ph.D. bez kterého by nebylo možné celou akci zorganizovat dále pak celému kolektivu brněnské zoo ,která nám umožnila návštěvu a poskytla přednáškový sál včetně občerstvení. Stejný dík pak patří všem přednášejícím, kteří se s námi podělili o své chovatelské zkušenosti a zážitky. A v neposlední řadě všem těm, kteří na akci dorazili a postarali se tak o skvělou atmosféru která celou akci provázela.

V. výroční schůze v Zoo Brno
Položek na stránce: 10 20 40 80
Zobrazené záznamy 11 - 20 ( 44)